پژوهش

آیین رونمایی از مقالات حوزه علمیه جعفریه و شمس الشموس (المنیر)، با حضور حجت الاسلام فرزانه و ایت الله عبدخدایی برگزار شد.

بررسی اقوال در مسئله اصولی دلیل دوم بر احتیاط در أقل وأکثرارتباطی از منظر مرحوم آخوند در کتاب کفایه